Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA PRADEDA TYRIMĄ, AR UAB „ELECTRONIC TRADE“ REKLAMA NEPAŽEIDŽIA REKLAMOS ĮSTATYMO

2014 09 03

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba š.m. rugsėjo 2 d. nutarė pradėti tyrimą dėl UAB „Electronic Trade“ prekių reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.

 Konkurencijos tarybos ekspertai atkreipė dėmesį į interneto svetainėje ir elektroniniame naujienlaiškyje skleidžiamą reklamą, kurioje šalia parduodamų prekių kainos, nurodoma ir kita – nubraukta prekių kaina. Interneto svetainėje šalia nubrauktos kainos taip pat pateikiamas ir paaiškinimas, jog užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba gamintojo rekomenduojama rinkos kaina.

Bendrovė nubrauktas kainas aiškina įvairiais argumentais, kurie, Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu kelia abejonių dėl jų pagrįstumo.

Konkurencijos taryba įvertinusi pateiktą informaciją ir įtarusi, kad UAB „Electronic Trade“ reklama gali turėti klaidinančios reklamos požymių, nutarė pradėti tyrimą.

Konkurencijos taryba pradeda tyrimą tuomet, kai kyla pagrįstų įtarimų apie galimą pažeidimą, tačiau tyrimo pradėjimas dar nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja. Tik atlikus tyrimą galima konstatuoti būta ar nebūta pažeidimo.

Pagal Reklamos įstatymą tyrimai dėl galimai neleidžiamos lyginamosios reklamos arba klaidinančios reklamos turi būti baigti per šešis mėnesius nuo tyrimo pradėjimo dienos. Įstatymas taip pat numato galimybę motyvuotu nutarimu tyrimą pratęsti dar šešiems mėnesiams.

Konkurencijos taryba taip pat primena, kad tyrimo eiga ir sėkmė  labai priklauso nuo įmonių bendradarbiavimo su Konkurencijos taryba.

Šiemet Konkurencijos taryba jau gavo 148 skundus dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. 2013 m. Konkurencijos tarybos ekspertai išnagrinėjo apie 300 pranešimų dėl galimai klaidinančios reklamos ir išsiuntė reklaminės veiklos subjektams 119 įspėjimų, siūlančių pakeisti reklamą arba nutraukti galimai klaidinančios reklamos sklaidą.

Pastaba:

(1) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.

(2) 2013 m. spalio 8 d. Konkurencijos taryba patvirtino Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gaires (toliau – Reklamos vertinimo gairės arba Gairės). Šiose gairėse pateikiami pagrindiniai reklamos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis reklamos davėjai, jos kūrėjai  ir kiti reklaminės veiklos subjektai galės savarankiškai įvertinti, ar jų reklama nėra klaidinanti.  Gairėse yra pateikiama daug pavyzdžių iš  Konkurencijos tarybos ir teismų praktikos, iliustruojančių kokių reklamos formuluočių reikėtų vengti, bei kitos naudingos informacijos, parengtos apibendrinus Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos  vartotojams draudimo įstatymo, Konkurencijos įstatymo bei Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, teismų praktiką ir kitus šaltinius.

Atstovė viešiesiems ryšiams