Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA PRITARĖ VALSTYBĖS PAGALBAI MAŽOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS

2004 03 18

Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktą pranešimą. Įvertinusi valstybės pagalbą pagal Ūkio ministerijos pateiktą schemą „Pagalba smulkaus ir vidutinio verslo subjektams“ Konkurencijos taryba nutarė jai pritarti. Pagalbą yra numatoma teikti vadovaujantis ūkio ministro įsakymu patvirtinta valstybės pagalbos teikimo tvarka „Verslumo, verslo ir investicijų plėtros skatinimas“, kurioje yra ir minėta schema.

Parama smulkaus ir vidutinio verslo subjektams būtų teikiama kaip subsidijos iš ES struktūrinių fondų ir nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų. 2004-2006 m. laikotarpiu pagal schemą planuojama skirti ir faktiškai sumokėti 185,4 mln. litų. Pagalba bus teikiama visoje Lietuvoje, neišskiriant atskirų regionų. Tačiau pagalba negalės būti teikiama ūkio subjektams, kurie priskirtini ekonominių sunkumų turinčių ūkio subjektų kategorijai, arba jei ūkio subjektai veikia motorinių transporto priemonių pramonės ar laivų statybos pramonės srityse. Pagal šią tvarką pagalba taip pat nebus teikiama projektams, vykdomiems sintetinio pluošto pramonėje, transporto sektoriuje ir kai kurioms kitoms veikloms. Vadovaujantis tvarkos nuostatomis negali būti teikiama eksporto pagalba. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiamos subsidijos suma negalės viršyti 50 mln. Lt konkrečiam projektui.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad valstybės paramą yra numatyta teikti ūkio subjektams, vykdantiems ar galintiems vykdyti ūkinę veiklą Lietuvoje, jei šie ūkio subjektai numato kurti naujus ar tobulinti esamus produktus ar paslaugas, didinti gaminamos produkcijos ar paslaugų konkurencingumą. Teikti pagalbą pagal schemą numatyta tik pagrįstai tikintis, kad pagalbos gavėjas bus pajėgus įgyvendinti projektą, sugebės tęsti savo veiklą ir vykdyti ją pelningai. Pagal schemą teikiant pagalbą investicijoms galės būti finansuojamos tiek materialios, tiek nematerialios investicijos. Materialiomis investicijomis laikytinos investicijos į ūkio subjekto ilgalaikį turtą, susijusios su naujos įmonės steigimu, esančios išplėtimu, iš esmės naujų produktų diegimu, o nematerialiomis investicijomis laikytinos investicijos į technologijų perėmimą įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.

Atstovė viešiesiems ryšiams