Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

NEPRITARTA SIŪLYTAI VALSTYBĖS PAGALBAI AB „STATYBOS APDAILOS MAŠINOS“

2003 09 11

Konkurencijos taryba nutarė nepritarti valstybės pagalbai pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimą „Dėl AB „Statybos apdailos mašinos“ atleidimo nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo“.

Pagal pateiktą pranešimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, norėdama pagerinti AB „Statybos apdailos mašinos“ finansinę padėtį bei išvengti darbo vietų mažinimo, numatė atleisti bendrovę nuo 489 854 Lt priskaičiuotų delspinigių mokėjimo.

Vadovaujantis Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, valstybės pagalbai, skirtai įmonei retruktūrizuoti, gali būti pritarta, jeigu yra sukurtas ir Konkurencijos tarybai pateiktas restruktūrizavimo planas ir įvykdytos kitos numatytos sąlygos. Vertinant teikiamos valstybės pagalbos efektyvumą būtina nustatyti, ar bus atkurtas ilgalaikis įmonės mokumas, koks bus valstybės pagalbos poveikis konkurencijai ir koks bus valstybės pagalbos gavėjo indėlis.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad nagrinėtu atveju AB „Statybos apdailos mašinos“ restruktūrizavimo plane nėra pateikta išsami įmonės ekonominės ir finansinės būklės analizė bei nenumatytos kitos svarbios priemonės, kurios leistų išvengti rizikos. Valstybės pagalbos teikėjas taip pat nepateikė pakankamai įrodymų, kad restruktūrizavimo plano įgyvendinimas yra realus ir teikiama valstybės pagalba užtikrins ilgalaikį įmonės mokumą ir gyvybingumą.

Atstovė viešiesiems ryšiams