Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

NOTARŲ PROFESINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS NETURI PERNELYG APRIBOTI KONKURENCIJOS

2021 07 15
2348.jpg

Konkurencijos tarybos nuomone, kuri atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) poziciją, notarų profesinę veiklą reikia reguliuoti, tačiau reguliavimas turi būti proporcingas siekiamiems tikslams ir pernelyg neapriboti konkurencijos. Savo siūlymus institucija pateikė Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.

Konkurencijos taryba mano, kad notarai vykdo ūkinę (ekonominę) veiklą ir yra ūkio subjektai, tad jų atžvilgiu taikomos konkurencijos taisyklės. Tai, kad notarai vykdo ūkinę veiklą, taip pat reiškia, kad jų veiklos reguliavimui taikomas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis, kuris numato, jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Konkurencijos taryba yra tyrusi tiek notarus vienijančių Notarų rūmų sprendimus, tiek teisingumo ministro sprendimą dėl notarų įkainių reguliavimo. Abu tyrimai buvo baigti konstatavus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, šių nutarimų teisėtumas ir pagrįstumas šiuo metu nagrinėjamas teismuose. Kad notarų atlyginimo dydžių už teikiamas paslaugas fiksavimas ir minimalių dydžių nustatymas gali būti vertinami kaip konkurenciją ribojančios, neproporcingos priemonės siekiamiems tikslams užtikrinti, kurių galima pasiekti taikant ne tokias griežtas priemones, patvirtina ir Europos Komisijos bei EBPO atliktos analizės.

Nors Konkurencijos taryba tyrė tik notarų įkainių reguliavimą, institucija taip pat abejoja dėl to, ar pagrįsti ir proporcingi kai kurie kiti notarų veiklos teisinio reguliavimo elementai: notarų skaičiaus ribojimas, jų veiklos reklamos draudimas, notarų išimtinė kompetencija teikti tam tikras paslaugas, notarų savireguliacijos mechanizmas ir jo keliamos rizikos.

Dėl notarų skaičiaus ribojimo EBPO nurodo, kad toks ribojimas mažina paslaugų pasiūlą, didina jų kainas ir gali sukurti lokalius notarinių paslaugų monopolius. O reklamos draudimai, kaip rodo moksliniai tyrimai, nulemia aukštesnes teisinių paslaugų kainas, nes būtent reklama padeda pirkėjams priimti informacija pagrįstus sprendimus, sumažina paslaugų teikėjų paieškos kaštus, leidžia sužinoti apie naujas paslaugas ir naujus paslaugų teikėjus.

Konkurencijos taryba siūlo atsižvelgti į EBPO parengtą medžiagą ir apsvarstyti galimybę nereguliuoti notarų skaičiaus tose vietovėse, kur jų trūkumas nėra tikėtinas, pavyzdžiui, didžiuosiuose miestuose. Be to, net ir mažai apgyvendintose vietovėse siūloma apsvarstyti alternatyvius reguliavimo būdus, pavyzdžiui, išmokant kompensacijas notarams už atitinkamų paslaugų teikimą.

Jeigu Seime būtų svarstoma galimybė keisti esamą notarų veiklos teisinį reglamentavimą, Konkurencijos taryba ragina remiantis EBPO rekomendacijomis atlikti poveikio konkurencijai vertinimą ir išnagrinėjus galimas alternatyvas pasirinkti tinkamiausią.