Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

VYRIAUSYBĖ PRITARĖ PAKARTOTINAI SVARSTYTOMS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PATAISOMS

2007 10 24

Vyriausybė posėdyje pritarė pakartotinai svarstytam Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymokai kurių straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui. Šio įstatymo projektas parengtas siekiant efektyviau tirti Konkurencijos įstatymo ir Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių, kurių laikymosi priežiūra yra pavesta Konkurencijos tarybai, pažeidimus bei sudaryti teisines prielaidas veiksmingesnei sąžiningos konkurencijos apsaugai.

Pagrindiniai šiame įstatymo projekte siūlomi pakeitimai įtvirtintų galimybę Konkurencijos tarybai priimti konfidencialius nutarimus, kurie užtikrintų efektyvesnį įrodymų surinkimo procesą bei praplėstų Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teises.

Pakartotinai teiktame Vyriausybei svarstyti įstatymo projekte Ūkio ministerija siūlė atsižvelgti į Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos prekybos įmonių asociacijos pastabas. Tačiau po svarstymo Vyriausybė paliko Konkurencijos įstatymo projekto nuostatas, suteikiančias teisę Konkurencijos tarybos pareigūnams, kurie atlieka tyrimus, atlikti ne tik įmonių patalpų, teritorijų ar transporto priemonių patikras, kaip yra šiuo metu, bet tikrinti ir kitas patalpas, įskaitant įmonių vadovų bei darbuotojų gyvenamąsias bei kitokias patalpas, jeigu kyla įtarimų, kad jose laikomi dokumentai ar kiti svarbūs tyrimui įrodymai. Tokių veiksmų Konkurencijos tarybos pareigūnai galėtų imtis tirdami tokius Konkurencijos įstatymo pažeidimus, kaip draudžiami susitarimai ar piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Šios pataisos svarstytame projekte reikalingos tam, kad būtų galima efektyviau atlikti tyrimus dėl galimų pažeidimų ir apsaugoti sąžiningą konkurenciją.

Atstovė viešiesiems ryšiams